2017-11-13  AKIMIRKOS IŠ TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS - PRAKTINĖS KONFERENCIJOS ,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. "Tarptautinio projekto,,Vaiko kelias į gražią kalbą" sklaida , VYKUSIOS KLAIPĖDOJE 2017-11-10

2017-11-08  AKIMIRKOS IŠ TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS - PRAKTINĖS KONFERENCIJOS, VYKUSIOS RUSIJOJE, KALININGRADE 2017-11-02/03

2017-11-08  TARPTAUTINĖS - PRAKTINĖS KONFERENCIJOS LANKSTINUKAS

PROGRAMA

9.00–10.00 Dalyvių registracija. Metodinių priemonių parodos atidarymas

10.00–10.10 Konferencijos atidarymas, svečių pristatymas. Sveikinimo žodis - Birutė Banevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Projekto vadovės ir koordinatorių sveikinimo žodis.

PRANEŠIMAI ir ATVIROS VEIKLOS (video)

10.10-10.30 Tarptautinio Projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida“. Projekto tęsinio pristatymas  ,,Laimingas vaikas“ (Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą, laimingą gyvenimą). Logopedė ekspertė, projekto vadovė Laureta Chankevič, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorė Antanina Šereivienė.

10.30-11.00 Projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“    džiugios akimirkos Kaliningrado ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Logopedė Jelena Nekrasova, mokytoja – defektologė Veronika Kočianova, Jelena Valerjevna Vasiljeva, Kaliningrado m. Municipalinės     autonominės ikimokyklinio ugdymo įstaigos  l.-d. Nr. 55 direktorė.

11.00-11.05 "Ankstyvosios pagalbos tarnyba ikimokyklinio ugdymo įstaigose prevencinio projekto kontekste“. Kaliningrado m. municipalinė autonominė ikimok. ugd. įst., l.-d. Nr. 55, direktoriaus pavaduotoja Jelena Laane.  

11.05-11.15 ,,Sensomotorinė stimuliacija – pirmas žingsnis kalbos lavinimo (si) prevencijai“. Kauno l.-d. „Rasytė“ logopedė-ekspertė Eglė Žičkuvienė, vyresnioji auklėtoja Stasija Janušienė.

11.15-11.25 Darbščios rankos, miklios kojos–moko gražiai kalbėti!“. Klaipėdos l.-d. „Atžalynas“ auklėtoja–metodininkė Liudmila Požerienė, vyresnioji auklėtoja Rima Kubilienė.

11.25-11.30 Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas(is) netradicinėse erdvėse”. Telšių l.-d. „Eglutė“ auklėtoja metodininkė Jurgita Nagienė, logopedė  Lina Sakienė.

11.30-11.40 ,,Dailės raiškos priemonių panaudojimas ugdant vaikų kalbinius gebėjimus“. Gargždų l.-d. „Gintarėlis“ logopedė–metodininkė Diana Jarutienė.

11.40-11.50 Muzikos ir judesio vientisumas ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą“. Kauno l.-d. „Gintarėlis“ logopedė–metodininkė Daiva Kranauskienė, logopedė–metodininkė Žydrūnė Jakubauskaitė.

11.50-12.00 ,,Regos, klausos ir lytėjimo suvokimų lavinimas, žaidžiant žaidimą „Medžiai“. Šiaulių l.-d. „Žirniukas“ vyr. logopedė Jurgita Lendraitienė.

12.00-12.10„Ėriukas iš vilnos namelio“. Mažeikių l.-d. „Pasaka“ auklėtoja-metodininkė Asta Končienė.

12.10-12.20 ,,Gražios kalbos taku“. Klaipėdos l.-d. „Liepaitė“ logopedė Vilma Jankauskaitė.

12.20-12.30 „Nuo mažos vaiko rankos prie gražios kalbos“ I-II dalys. Panevėžio l.-d. „Vyturėlis“ logopedė–ekspertė Lora Valainienė.

PIETŲ PERTRAUKA

12.30–13.30 

13.30-13.40 ,,Sveikas vaikas – graži kalba. Vaikų sveikatos ugdymas“. Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė, logopedė ekspertė Danguolė Petrauskienė.

13.40-13.50 „Pedagogų vaikų bendradarbiavimas, vykdant projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Kauno Noreikiškių l.-d. „Ąžuolėlis“ logopedės Laura Dirsė, Jolanta Marija Skrodenienė , Aurelija Jablonskienė.

 

13.50-14.00 „Dangus griūva“. Klaipėdos r. Kvietinių mokyklos–darželio auklėtojos, logopedė Žydronė Mockuvienė, Rita Daugintienė, Nijolė Grimalienė.

14.00-14.10 Kalbos ugdymo žaidimai ankstyvajame (1,5-3m.) amžiuje“. Kauno l.-d. „Aušrinė“ auklėtoja–ekspertė Dalia Klinavičienė, vyr. logopedė Daiva Juodsnukienė, logopedė-metodininkė Diana Liubinienė

14.10-14.20 „Iššūkis mokytojui: sportuoja mažiausi“. Šiaulių l.-d. „Žiogelis“ auklėtojos–metodininkės Lina Račė, Jolanta Pažarauskienė.

14.20-14.30 „Pasakų traukinukas“. Klaipėdos l.-d. „Rūta“ logopedė Indrė Šveikauskė, vyr. mokytoja Julija Pareigienė.

14.30-14.40 „Kas atėjo į svečius?“. Telšių l.-d. „Mastis“ vyr. logopedė Valentina Vidmantienė.

14.40-14.50„Duok man ranką mielas drauge“. Vėžaičių l.-d. auklėtoja Edita Grinienė.

14.50-15.00 „Kaip voras susirado draugų“. Kretingos l.-d. „Eglutė“ vyr. logopedė Jūratė Bučienė, auklėtoja metodininkė Virginija Jakienė.

15.10-15.20 „Ugdymas nuo lopšio – inovatyvi kalbos sutrikimų prevencija“.  Radviliškio l.-d. ,,Žvaigždutė“ direktorė Regina Ivanauskaitė.

15.20-15.30  ,,Dainavimo ir žaidinimo įtaka ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymui“. Kretingos l.-d. ,,Voveraitė“ vyr. auklėtoja Renata Bačiulienė.

15.30-15.40 ,,Sklandžios kalbos link su muzika“. Alytaus l.-d. ,,Pasaka“ meninio ugdymo vadovė Aušra Marcinkevičienė.  ,,Vokaliniai pratimai“.

15.40-15.50 ,,Muzikos ir judesio vientisumas ugdant ankstyvojo amžiaus vaikų kalbą“. Kauno l.-d. ,,Gintarėlis“ logopedės metodininkės Daiva Kranauskienė, Žydrūnė Jakubauskaitė

15.50.–16.00 „Mes kartu su gražia kalba“ (,,kalba ne kliūtis veikti kartu“). Klaipėdos l.-d. „Linelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės-metodininkės Irina Žukovskaja, Laima Rimkienė

16.00-16.30 Stendiniai pranešimai.

16.30- 17.00 Konferencijos apibendrinimas.

Projektas tęsiasi toliau....

 

Padėkų teikimas.

2017-10-18 DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINĖJE - PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE

 • Dalyviams bus įteiktas:
 • kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (Klaipėdos TSI), 
 • padėka (kas pristatė programas), projekto tęsinys - projektas tėvams ir vaikams,
 • kiekviena įstaiga gauna dovanų projekto knygą - ,,Vaiko kelias į gražią kalbą".

 

Laikas:  2017 m. lapkričio 10 d. (penktadienį) 10.00 val.

Vieta: Klaipėdos Tęstinių studijų institutas.

 

Adresas: Sportininkų g. 13, Klaipėda.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA (IDĖJŲ MUGĖ)

,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje"

Tarptautinio projekto

,,Vaiko kelias į gražią kalbą"

 sklaida

 PRANEŠIMAI (ŽODINIAI, STENDINIAI, VIDEO) IR KT.:

Eglė Žičkuvienė, Stasija Janušienė, Liudmila Požerienė , Rima Kubilienė, Jurgita Nagienė ,   Lina Sakienė , Diana Jarutienė , Daiva Kranauskienė , Žydrūnė Jakubauskaitė, Jurgita Lendraitienė , Asta Končienė , Vilma Jankauskaitė , Lora Valainienė , Laura Dirsė , Jolanta Marija Skrodenienė , Aurelija Jablonskienė , Irina Žukovskaja, Laima Rimkienė, .Žydronė Mockuvienė , Rita Daugintienė , Nijolė Grimalienė , Dalia Klinavičienė, Daiva Juodsnukienė, Diana Liubinienė, Lina Račė,  Indrė Šveikauskė, Julija Pareigienė, Valentina Vidmantienė, Edita Grinienė, Jūratė Bučienė,      Edita Grinienė, Virginija Jakienė , Renata Bačiulienė, Aušra Marcinkevičienė, Stasė Anužienė, Violeta Stančikienė, Marina Zdorovets, Julija Aleksandrova, Jolanta Pažarauskienė,  Jurgita Balčiūnaitė-Česnienė, Rūta Krivickienė, Rima Atraškevičienė, Aušra Jankauskaitė, Odeta Derkintienė, Regina Gudavičienė, Vilija Balčiūnienė, Elona Dapšienė , Loreta Šličiuvienė, Oksana Urbienė, Rasa Abelkienė, Rūta Laucytė, Aistė Kvičiuvienė, Elvyra Mickuvienė, Aldona Naujokienė, Daiva Mačiulienė, Lina Paškevičienė, Greta Ramanauskienė, Raimonda Jašinauskienė, Rūta Zopelienė, Daiva Kaminskienė, Birutė Paužienė, Rita Dumašienė, Regina Kerpienė,   Lina Statnickienė, Tatjana Pagojienė, Loreta Zakarienė,  Vilma Zeleckienė, Zita Krištopaitienė, Regina Kasparavičiutė, Olga  Safonova, Daina Liaudanskienė, Edita Tutorienė , Imeda Čeberkienė, Larisa Šarpanova, Olga Urasova, Giedrė Totoraitienė, Vilija Kergienė, Irina Abramova, Natalija Mačiulaitienė, Zita Šernienė, Elona Dapšienė, Eglė Daduš, Alena Slizevich.

KLAUSYTOJAI :

         VILIJA ŠULCIENĖ,

         RENATA BARTKUVIENĖ, (Mažeikių l/d „Bitutė“)

DANGUOLĖ EREKSONIENĖ (Mažeikių l/d „Bitutė“)

JOLANTA RIMKIENĖ, (Kretingos l/d „Voveraitė“).

VITA KIETELYTĖ (Kretingos l/d „Voveraitė“).

JŪRATĖ KANAPICKIENĖ (Marijampolės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija).

DAIVA VAITKEVIČIENĖ, Kalvarijos l/d „Žilvitis“).

ODETA KARPAVIČIENĖ, Kalvarijos l/d „Žilvitis“).

AUDRONĖ PAULIUKONIENĖ (Kalvarijos l/d „Žilvitis“).

IRENA POCEVIČIŪTĖ (Mažeikių l/d „Žilvitis“).

LAURA NAUJOKIENĖ (Marijampolės l/d „Rūta“).

VIRGINIJA ŽILĖNIENĖ (Rokiškio l/d „Varpelis“).

LAURA SKIPARIENĖ (Mažeikių l/d „Buratinas“).

SIGITA ASIJAVIČIŪTĖ (Marijampolės l/d „Rūta“).

VIOLETA BOTYRIENĖ (Marijampolės l/d „Rūta“).

AISTĖ DAUGĖLIENĖ (Marijampolės l/d „Rūta“).

RASA ČIPKIENĖ (Tirkšlių l/d „Giliukas“)

KRISTINA DUDERIENĖ (Biržų l/d „Genys“).

INETA JUODYTĖ (VŠĮ Mažųjų pasaulis).

JUSTINA KERINIENĖ (Kretingos l/d „Žilvitis“).

RAIMONDA PINTVERIENĖ (Klaipėdos l/d „Saulutė“).

OKSANA KAMINSKAJA (Klaipėdos l/d „Saulutė“).

ALGITA RŪDIENĖ (Tirkšių l/d „Giliukas“, Mažeikių rajonas).

ALINA JUŠKIENĖ (Klaipėdos l/d ,,Pumpurėlis“).

JURGITA ŠKULTINIENĖ (Klaipėdos l/d ,,Pumpurėlis“).

 

P.s.: prašome pasitikrinti dalyvių sąrašą. Jeigu pastebėjote netikslumų, rašykite į mūsų elektroninį paštą. 

 

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

 

2017-10-06 FORMA, KURIĄ SIŪLOME PILDYTI, PRISTATANT PRIEMONĘ PARODOJE, KURI VYKS KONFERENCIJOS METU

METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

 

 

 

Dalykas, sritis

 

 

Tema

 

 

Anotacija

(iki 300 ženklų)

 

 

 

 

Autorius

 

 

Pareigos

 

 

Išsilavinimas

 

 

Kvalifikacinė kategorija

 

Miestas

 

 

Institucija

 

 

Telefonas

 

 

Elektroninis paštas

 

 

Parengimo data

 

 

Darbas saugomas

 

 

 

 

2017-10-05 SU TARPTAUTINE MOKYTOJŲ DIENA!

2017-09-28 REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ VYKSTA IKI SPALIO 10 D.

P.s.: rekomenduojama anketą, t.y. priedą Nr.1 nusikopijuoti į Word ir užpildžius atsiųsti. 

Priedas Nr.1  Anketas siųsti elektroniniu paštu: grazikalba@gmail.com

 pranešimo pavadinimas; vardas, pavardė;  tel. nr.; pareigos; įstaigos pavadinimas,  įstaigos kodas ir adresas,  į kurį atsiųsime  isankstinį paslaugų - apmokėjimo kvitą.

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Idėjų mugė

Metodinių priemonių paroda (priemonės 1 - 4m. vaikams)

,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje"

Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą" sklaida

Projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“  kūrybiškos darbo patirties sklaida (holistinis ugdymas), projekto gairės, programa bei ,,Idėjų mugė“.

Dalyvio anketa                        

( iki 2017m. spalio 5-10 d.)

Vardas,pavardė.......................................................................................................................

Įstaigospavadinimas.......................................................................................................

įstaigos kodas ir el. adresas,  į kurį atsiųsime  išankstinį paslaugų - apmokėjimo   (PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMOPARDAVIMO) KVITĄ

......................................................................................

Pareigos,kvalifikacija.......................................................................................................

Telefonas(asmeninis)....................................................................................

El.paštas.....................................................................................................

Apie dalyvavimą konferencijoje pažymėkite pabraukdami :

Skaitusiu pranešimą......................................................................................................

pavadinimas

Rodysiu atvirą veiklą ..................................................................................................................

 

Parengsiu metodinę priemonę ar projekto  programą, eigą.

...................................................................................................................................

 

Dalyvausiu kaip klausytoja........................................................................................................

Dalyviai gaus   kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, padėkas-pažymas, projekto knygą ir metodines rekomendacijas.

(Paslaugų (išankstinis apmokėjimo) kvitas bus išrašomas  spalio 20-23, 25 d. ir išsisiųstas į įstaigas, kad galėtumėte apmokėti iki konferencijos, išsiunčiant pinigus į sąskaitą).Nr. LT837300010097523526 verslo liudijimas  Nr.SL683547-1 , bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300, Laureta Chankevič; nurodant už konferenciją

(iš asmeninių lėšų galima moketi konferencijos d.).

Kontaktai: Danguolė Petrauskienė tel.: +37068473471, Antanina Šereivienė tel.: +37068547175,  Tatjana Indriulienė  tel.: +37062022434, Laureta Chankevič el.p.: laura.chankevic@gmail.com  tel.:    +37065605124

P.S.: pranešimus (žodinius pranešimus, atviras veiklas, metodines priemones) rengia visi konferencijos dalyviai, kam aktuali ši tema ir projektas

Projekto dalyviams rekomenduojame turėti trumpą projekto vykdymo programą, pasiūlymus, naujas idėjas (gausite padėką).

2017-09-28   KVIEČIAME  Į TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ - PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

KLAIPĖDOS TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

https://vaikopasaulis.jimdo.com (projekto internetinis psl.)

KVIETIMAS

 Į  TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ-PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

 

,,Visuminis (holistinis)- kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje"

Įdėjų mugę

 

Metodinių priemonių paroda (priemonės 1 - 4 m. vaikams)

Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą" sklaida

skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams, dalyviams bei vaikams.

Maloniai kviečiame

2017 m. lapkričio 10 d. (penktadienį) 10.00 val.

ikimokyklinių įstaigų logopedus bei pedagogus

dalyvauti konferencijoje

visa informacija bei pasikeitimai  internetiniame psl. :https://vaikopasaulis.jimdo.com

KONFERENCIJOS RENGĖJAI:

Palangos l.-d. ,,Gintarlėlis”

Klaipėdos l-d. ,,Žiogelis“

Darbo grupė : Laureta Chankevič, Jurgita Timofejeva, Vita Ulbienė,  Danguolė Petrauskienė, Ilona Milkontė, Antanina Šereivienė, Tatjana Indriulienė, Asta Lenkauskienė, Marina Degtiar, Gundega Tomele, Nekrasova Jelena, Kočianova Veronika, Valentina Vidmantienė, Rita Adomaitienė.

Palangos l.-d. ,,Gintarėlis”

Klaipėdos l-d. ,,Žiogelis“

UAB ,,Raidynėlis‘‘, Angelė Rinkevičienė.

KONFERENCIJOS DALYVIAI: Lietuvos, Kaliningrado  ir Liepojos  miesto projekto dalyviai, koordinatoriai: logopedai, pedagogai, dalyvaujantys projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ bei ne projekto dalyviai: ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai, vadovai ir tėvai.

KONFERENCIJOS TIKSLAS:

   Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pedagogų  kūrybinės idėjos, alternatyvūs būdai, ugdant vaikų kalbą ankstyvajame amžiuje, vykdant projektą ir įgyvendinant kalbos sutrikimų prevenciją.

PROJEKTO  GAIRĖS:

Kalbos ugdymo modelis + holistinis (alternatyvus) ugdymas + holistinės terapijos metodai + bendradarbiavimas.

Pozityvus žvilgsnis į vaiką: holistinis požiūris – holistinis (visuminis) ugdymas - holistinė terapija.

KONFERENCIJOS ANOTACIJA: 

     Konferencija skirta ikimokyklinių įstaigų vadovams, pedagogams, tėvams, besidomintiems edukacinėmis naujovėmis, holistiniu ugdymu (jo metodais) bei kalbos sutrikimų prevencija.

Mokslininkai ištyrė, kad vaiko amžius – nuo 8 mėnesių iki trejų metų yra svarbiausias žmogaus vystymosi laikotarpis. Iki trejų metų vaikas gauna didžiąją išsilavinimo dalį. Šis išsilavinimas, kuris suteikiamas pirmaisiais gyvenimo metais, yra labai svarbus. Tai puiki galimybė parengti vaiką vėlesniems mokykliniams metams. Konferencijos metu siekiama suburti šiai diskusijai.

,,Būtinų žinių ugdymas – prevencinė priemonė, nes pastebima, kad dėl netinkamo parengimo daugelis vaikų pasižymi sulėtėjusia pasichomotorika. Todėl vaikus mokyklai reikia rengti nuo pat mažens. Vaikui yra įgimtas noras žaisti, tegu būna tai motyvacija atliekant įvairius pratimus”.

Konferencijos metu pasidalinsime savo praktine patirtimi, aptarsime įvairius prevencijos holistinius būdus, efektyvia  pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje, sudarant teigiamas sąlygas plėtotis jo ankstyvajai, taisyklingai rišliajai kalbai, žodynui, intelektui, asmenybei, paruošiant vaiką mokyklai.

,,Mažylis supantį pasaulį pažįsta per savo pojūčius: ragaudamas, liesdamas, uostydamas, matydamas, judėdamas. Pojūčiai (sensorinė sistema) padeda jam suvokti kalbą“.

Pristatant konferencijos programą, pedagogai tobulins profesines kompetencijas vaikų kalbos ugdymo, prevencijos, holistinio ugdymo, bendradarbiavimo ir pozityvios motyvacijos skatinimo klausimais. Projekto dalyviai projekte, naudodami kalbos modelį ir holistinę terapiją, nepamirš žaismės (žaidimo) principo.

            Konferencijos pabaigoje pristatysime projektą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą, laimingą gyvenimą“ tėvams ir vaikams.

        Programos lektoriai: jungtinė lektorių, konferencijos rengėjų, projekto dalyvių grupė.

        Konferencijos trukmė:  6 val.

Konferencijos vieta KU Tęstinių studijų institutas;

Klaipėdos l-d. ,,Žiogelis“.

(KONFERENCIJOS VIETĄ PATIKSLINSIME  PROJEKTO IN. PSL.: https://vaikopasaulis.jimdo.com )

        Konferencijos kalba: lietuvių, rusų (2  pranešimai, su vertimu į lietuvių kalbą).

Konferencijos preliminari programa:

        9.00.00 - 10.00 val. – dalyvių registracija, parodos atidarymas (projekto aplankalų pristatymas)

        10.00 - 11.00 val. – konferencijos atidarymas, svečių (Kaliningrado, Liepojos  m.) pristatymas

        11.00 - 12.30 val. – pranešimai

        12.30 - 13.30 val. – kavos pertrauka

        13.30 - 16.00 val. – atviros veiklos

        16.00 - 16.30 val. – diskusijos

        16.30 - 17.00 val. – padėkų teikimas, konferencijos uždarymas

Būtina išankstinė registracija. Prašome registruotis iki 2017m. spalio 10 d. (priedas Nr. 1)

            Anketas siųsti elektroniniu paštu: grazikalba@gmail.com

 pranešimo pavadinimas; vardas, pavardė;  tel. nr.; pareigos; įstaigos pavadinimas,  įstaigos kodas ir adresas,  į kurį atsiųsime  išankstinį paslaugų - apmokėjimo kvitą.

Kontaktai:

   Danguolė Petrauskienė tel.: +37068473471, Antanina Šereivienė tel.: +37068547175

Tatjana Indriulienė, Laureta Chankevič el.p.: laura.chankevic@gmail.com, TEL. .: +37065605124

            Pranešimai (5-15 min.) ir (labiau pageidautinos) atviros veiklos pristatomi Power Point programa, video - lietuvių  kalba.

            Projekto dalyviams rekomenduojame turėti trumpą projekto vykdymo programą, pasiūlymus, naujas idėjas (gausite padėką).

Konferencijos mokestis ir pažymos (kvalificijos pažymėjimas, projekto knyga, papildoma padalomoji medžiaga) - 30 eurų. (mokestį derinsime - skambinkite tel. +37065605124, Laureta).

 

(Paslaugų (išankstinis apmokėjimo) kvitas bus išrašomas  spalio 20-23, 25 d. ir išsisiųstas į įstaigas, kad galėtumėte apmokėti iki konferencijos, išsiunčiant pinigus į sąskaitą).

Biudžetinės įstaigos ar klausytojai  pavedimą atlieka į sąskaitą

Nr.  LT837300010097523526    verslo liudijimas  Nr.SL683547-1 (Laureta Chankevič) , bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300, nurodant už konferenciją  2017.11.10 (iš asmeninių lėšų galima mokėti konferencijos d.).

PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMOPARDAVIMO KVITĄ

originalą gausite konferencijos dieną. Prašome konferencijoje dalyvauti (individualūs asmenys, mokantys iš savo lėšų arba biudžetinės įstaigos, kurios apmoka dalyviams prieš konferenciją, tai yra nevykdantys veiklos pagal verslo liudijimą. Iš savo lėšų galima mokėti konferencijos dieną.

            Dalyviams bus įteiktas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (Klaipėdos TSI universiteto),  padėka,  naujas projektas tėvams ir vaikams.

Galimybė įsigyti metodinės literatūros.

P.S.: kviečiame atstovauti savo įstaigoms, t.y. pranešimus (žodinius, atviras veiklas) gali rengti visi konferencijos dalyviai.

Siūloma pranešimų ir diskusijų tematika:

        Į vaiką orientuotas ugdymas, ugdymosi poreikių tenkinimas, individualizavimas, diferencijavimas. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija.

        Ugdymo inovacijos (kūrimas, diegimas, išbandymas, poveikis), kūrybiškumas, kalbos sutrikimų prevencija holistiniame ugdyme ankstyvajame amžiuje.

        Vaiko, pedagogo ir tėvų dialogas, bendradarbiavimas, projektai.

        Atviros veiklos, remiantis projektu.

        Ugdymas(is) netradicinėse erdvėse, remiantis holistine terapija.

        Sveikatingumo žaidimai ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje.

        Tarptautinių projektų reikšmė ugdymo procese, kalbos sutrikimų prevencijoje.

 

       Tyrimais grįstas ugdymo tobulinimas (smulkiosios ir bendrosios motorikos ir kalbos įvertinimas).

2017-06-14  DĖMESIO! PLANUOJAMA RUDENĮ (LAPKRIČIO MĖNESĮ) TARPTAUTINIO PROJEKTO "VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ" SKLAIDA -KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINYS

Tarptautinė mokslinė- praktinė konferencija
         Idėjų mugė.
Visuminis (holistinis) ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija
ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje".
Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą" sklaida
            Konferencijos ir idėjų mugės tikslas - ugdant vaikų kalbą ankstyvajame amžiuje , sudaryti palankias sąlygas kalbos sutrikimų prevencijai (remtis ir vadovautis kalbos ugdymo modeliu, visuminiu - kūrybišku ugdymu, holistinės terapijos metodais,bendradarbiavimu).
       Atsakingi : Vita Ulbienė, Laureta Chankevič, Danguolė Petrauskienė, Tatjana Indriulienė, Asta Lenkauskienė ir kt.
P.s.: numatoma metodinių priemonių paroda, o pageidaujantys rengti pranešimus, prašome mums pranešti (grazikalba@gmail.com).

2017-06-01  INFORMUOJAME PROJEKTO DALYVIUS

             

 

 

Planuodami savo ugdymo įstaigos veiklą 2017-2018 m.m., norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad įgyvendinant tarptautinį projektą "Vaiko kelias į gražią kalbą" savo įstaigoje, organizuotumėte įvairias veiklas ugdytiniams, pedagogams, tėvams, atsižvelgdami į metodines rekomendacijas, kurios yra aprašytos šiame leidinyje.

 

P.s.: šį leidinį galite įsigyti žemiau nurodytu adresu.

2017-04-22  IŠLEISTA PUIKI TARPTAUTINIO PROJEKTO "VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KELIĄ" KNYGELĖ

Projekto vadovė  Laura Laureta Chankevič  visiems projekto dalyviams, pedagogams, tėvams parengė knygą (48psl.) „TARPTAUTINIS PROJEKTAS. VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ. SKLAIDA, METODINĖS REKOMENDACIJOS“,  kurioje nurodytos rekomendacijos, kaip vykdyti   ankstyvąja kalbos sutrikimų prevenciją ikimokykliniame amžiuje, trumpai aprašyta projekto sklaida, įdėti du pirmieji prevenciniai projektai ir naujos gairės, kuriomis reikia vadovautis toliau vykdant projektą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”, kalbos prevenciją.

 

 Svarbi informacija:

Projekto dalyvių  prašysime paruošti savo trumpus projekto žingsnius, gaires, nuostatus (2017/2018m.m.) projekto tolimesniam įgyvendinimui savo įstaigose vadovaujantis, aprašyta knygoje projekto ,,Miklūs piršteliai ir judrus liežuvis – vaiko ir kalbos draugai” programa (renginiai) (Knygos 33 psl. – 47 psl.) ir projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą" programa, rekomendacijomis.

 

Prašome įstaigas įsigyti knygelę. Kreiptis į "Raidynėlio" leidyklą.

Leidyklos "Raidynėlis" kontaktai:

Angelė Rinkevičienė

tel.: + 370 650 41077

Projekto vadovė

Laura Laureta Chankevič

2017-04-13   DĖMESIO!                                                                            KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA PRASIDĖS 9.15 val.

2017-04-03 INFORMACIJA  DĖL  APMOKĖJIMO

Prašome atkreipti dėmesį, kad informacija dėl apmokėjimo už konferenciją

(nuskanuotas pirkimo - pardavimo kvitas, verslo pažymėjimas

bei nurodytas sąskaitos numeris)

 išsiųsta visiems dalyviams pagal nurodytą anketoje pašto adresą (vienam iš įstaigą atstovaujančiam konferencijos dalyviui).

Dalyviai , kurie už konferenciją mokės iš savo asmeninių lėšų,  galės sumokėti grynais ir konferencijos dieną.Tik prašome elektroniniu paštu, tai informuoti.

 

P.s.: visa informacija dėl apmokėjimo teikiama šiuo elektroniniu paštu: laura.chankevic@gmail.com.

2017-03-25  TARPTAUTINĖS MOKSLINĖS - PRAKTINĖS KONFERENCIJOS  „VAIKO KALBA. HOLISTINIS UGDYMAS IR PAGALBA VAIKUI IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“ PROGRAMA (KLAIPĖDA, 2017-04-14)

KONFERENCIJOS lankstinukas 2017 04 14 (
Adobe Acrobat Document 410.4 KB
БУКЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 04 14 (2).pdf
Adobe Acrobat Document 282.7 KB

2017-02-17 REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ PRATĘSIAMA IKI KOVO 17 D.

  Prašome atkreipti dėmesį dėl apmokėjimo už konferenciją, kad

balandžio 3 d. įkelsime informaciją dėl apmokėjimo, t.y.

nurodysime sąskaitos (į kurią galėsite pervesti pinigus) ir verslo liudijimo numerį.

Visiems nuskanuosime ir išsiųsime paslaugų kvitą,

o konferencijos dieną atiduosime originalą.

Dalyviai , kurie už konferenciją mokės iš savo asmeninių lėšų,  galės sumokėti grynais konferencijos dieną.

2017-01-29 PAAIŠKINIMAS  DĖL  APMOKĖJIMO

  Prašome atkreipti dėmesį, kad

tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos

mokestis ir pažyma - 25 eurai,

mokėti konferencijos dieną - grynais (konferencija vykdoma pagal verslo liudijimą),

konferencijos dieną bus išduodami paslaugų kvitai , o ne sąskaita faktūra.

2017-01-27 DĖMESIO!

    Prašome atkreipti dėmesį, kad

tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija

"Vaiko kalba. Holistinis ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje"

vyks

2017 m. balandžio 14 d. (penktadienį),  Klaipėdoje.

 

P.S.: į konferenciją pirminė registracija vykdoma iki 2017-02-10.

2017-01-17   KVIEČIAME  Į TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ - PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ

2017 m. balandžio mėnesį,  Klaipėdoje.

   

„Vaiko kalba. Holistinis ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje" ,

 

kuri skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą" partneriams ir dalyviams.

 

                              P.S.: kviečiame atstovauti savo įstaigą, t.y. pranešimus (žodinius, stendinius, atviras veiklas) pristato pageidaujantys  projekto dalyviai, o konferencijos klausytojais gali būti visi, kam ši tema aktuali .

KVIETIMAS į tarptautinę konferenciją.pdf
Adobe Acrobat Document 303.8 KB
ANKETA (priedas Nr.1).pdf
Adobe Acrobat Document 224.8 KB

2016-12-30 SVEIKINAME...

SU NAUJAISIAIS METAIS!

Tebūna Jums Naujieji slenksčiu -

laimei,  stiprybei ir ryžtui,

įgyvendinant užsibrėžtus tikslus.

Te tampa Jums tvirta atrama - išmintingi draugai ir partneriai.

Meilė telydi Jūsų šeimas, jaukumas - Jūsų namus,

o sėkmė - Jūsų darbą...

 

Nuoširdžiai,

projekto darbo grupės nariai

2016-12-28  DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA!

    Planuodami savo įstaigose 2017m. veiklą, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kad 2017m. ruošiamės tarptautinei konferencijai tokiu pat pavadinimu  "Holistinis ugdymas arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje”, kaip ir vyko tarptautinis seminaras. Konferenciją numatoma rengti 2017 m. balandžio mėn., Klaipėdoje.

 

Projekto darbo grupė

2016-12-20 PASIDŽIAUKIME KARTU TARPTAUTINIO PRAKTINIO SEMINARO  „Holistinis  ugdymas  arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje” UŽFIKSUOTOMIS AKIMIRKOMIS

2016-12-05  DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA - PATIKSLINIMAS!

Seminaro dalyvių registracija ketvirtadienį (12-15) ir penktadienį (12-16)vyks 8.30 - 9.00 val.

 

1 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys gruodžio 15 d.)

     2 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys gruodžio 16 d.)

 

Seminaro pradžia - 9.00 val.

 

P.s.: seminaro dalyvių sąrašai nebekeičiami, kadangi suderinti su lektore.

1 grupė.pdf
Adobe Acrobat Document 147.4 KB
2 grupė.pdf
Adobe Acrobat Document 221.0 KB

2016-11-28  DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINIAME PRAKTINIAME SEMINARE  „Holistinis  ugdymas  arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje”

 

Gerbiamieji,

 

tarptautinio praktinio seminaro

 

„Holistinis  ugdymas  arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje

 

dalyviai,

 

               Atsiprašome už įvykusius nesklandumus ir norime Jus informuoti dėl pakeitimų.

           Prašome Jūsų supratimo, nes lektorė Irena Hadanionok vienu metu   praktiškai

           apmokyti 30 žmonių negalės. Todėl visi seminaro dalyviai suskirstyti į dvi grupes:

 

1 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys gruodžio 15 d.)

 

2 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys gruodžio 16 d.)

 

1 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys
Adobe Acrobat Document 146.4 KB
2 grupė (seminaro dalyviai, atvykstantys
Adobe Acrobat Document 142.5 KB

 

Seminaro  programa:

 

1. Registracija 8.30-9.30

 

2. Svečių  ir naujų projeko kordinatorių pristatymas, pasveikinimo žodis (Laureta Chankevic, Marina Degtiar, Gundega Tomele…….).

 

3. Projekto sklaida ir svarba Kaliningrado ikimokyklinėse įstaigose  (Jelena Nekrasova, Veronika Kočianova).

Seminaro programa.pdf
Adobe Acrobat Document 465.3 KB

2016-11-06  KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LEIDYKLOS "RAIDINĖLIS" PASIŪLYMAIS 2016 METAIS

Leidyklos Raidynėlis leidiniai 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 576.8 KB

2016-11-05  PATIKSLINIMAS APIE PROJEKTO RENGINIUS

2016-2017 m. m. vyks tarptautinis seminaras (2016-12-15).

2017-2018 m. m. planuojama tarptautinė konferencija (kaip įprastai, kas dveji metai).

 

Projekto darbo grupė

2016-11-01  KVIETIMAS  Į  TARPTAUTINĮ PRAKTINĮ SEMINARĄ         „Holistinis  ugdymas  arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje”

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

Projekto ,,VAIKO  KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ” sklaida

 


KVIETIMAS

 Į  TARPTAUTINĮ PRAKTINĮ SEMINARĄ

„Holistinis  ugdymas  arba  pagalba  vaikui  ikimokykliniame amžiuje,

kuris skirtas užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams

Maloniai  kviečiame  2016 m.  gruodžio 15 d.  9.00 val. ikimokyklinių  įstaigų logopedus, pedagogus  ir  tėvelius  dalyvauti  seminare

 

SEMINARO RENGĖJAI:

1. Rygos Mokomojo centro „Palaikymas ir socialinė integracija“ direktorė Irena Hadanionok – Tjarve.

2.Tarptautinio Projekto ,, Vaiko kelias į gražią kalbą“ darbo grupė.

 

SEMINARO DALYVIAI: Lietuvos, Kaliningrado  ir Liepojos  miestų ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai, dalyvaujantys projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ bei ne projekto dalyviai (ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai, vadovai ir tėvai).

 

SEMINARO TIKSLAS: tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pedagogų ir tėvų praktiniai apmokymai (Holistinis požiūris į darbą su vaikais ir tėvais).

 

 

 • Seminaro trukmė – 1 diena (jei bus norinčių- galima 2 dienas, nes plati ir profesionali pagalba vaikui- apmokymai; patarimai).
 • Seminaro  kaina –   25 eurai (mokėjimas grynais, savo lėšomis seminaro dieną).
 • Seminaro vieta – Klaipėdos m. centre (viešbutis „Amberton“ Naujojo Sodo g. 1).
 • Seminaro kalba – lietuvių, rusų (su vertimu). 
 •  

  Prašymas: seminaro ir projekto dalyvius užsiregistruoti iki lapkričio 20 d. Prašome atsiųsti

 • elektroniniu paštu  (grazikalba@gmail.com)  savo vardą, pavardę, pareigas,

 • įstaigos pavadinimą (priedas Nr.1).

  Kontaktai:  Danguolė Petrauskienė tel. +370 684 73471, Tatjana Indriulienė (Rusinova) tel. +370 620 22434.

   

  Dalyviams bus įteiktas (LATVIJOS Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos

 • tobulinimo) pažymėjimas- sertifikatas.

          Galėsite įsigyti metodinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio
Seminaro preliminari programa.pdf
Adobe Acrobat Document 478.8 KB
Seminaro (2016 12 15) dalyvio anketa.pdf
Adobe Acrobat Document 174.1 KB

2016-10-31 TELŠIŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE "MĄSTIS" atvira ugdomoji veikla „Kas darže auga?"

Mažais žingsneliais gražios kalbos link per netradicinę veiklą

 

Telšių lopšelio – darželio „Mastis“ „Žvirbliukų“ grupės auklėtiniai kartu su auklėtojomis Vilija Kergiene, Dalia Balsiene, tėveliais ir logopede Valentina Vidmantiene dalyvaujame tęstiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą. Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas kalbos prevencijai.

            Nusprendėme savo veiklą pristatyti įstaigos kolegėms ir pasidalinti gerąja patirtimi. Atvirą ugdomąją veiklą „Kas darže auga?“ vedėme:  auklėtoja – metodininkė Vilija Kergienė ir logopedė Valentina Vidmantienė. Visi nuotaikingai nusiteikę vaidinome kiškių šeimyną. Veikla prasidėjo muzikine pirščiukų mankštele. Kiškienė kvietė kiškučius keliauti į daržą. Mažieji eidami trepsėjo, šokinėjo, imitavo vėjo ošimą, lapų audrą,  perkūnijos dundenimą, lietaus kapsėjimą. Darže vaikai „rovė“ daržoves ir rūšiavo. Atsargas žiemai, „sandėlyje“, krovė į „lentynas“ , apibūdindami  ir skaičiuodami jas, mindami mįsles, deklamuodami eilėraščius, dainuodami daineles. Susiskirstę į grupeles , mažieji dėliojo daržovių dėliones, dailės kampelyje aplikavo bei tapė piršteliais pasirinktą daržovę.

            Ugdomosios veiklos metu vaikai ne tik patyrė pažinimo džiaugsmą, džiugių emocijų, o tai pat lavino stambiąją,  smulkiąją ir artikuliacinę motoriką, kalbinį kvėpavimą. Smagu visiems drauge žingsniuoti gražios kalbos link.

Telšių lopšelio – darželio „Mastis“

Auklėtoja – metodininkė Vilija Kergienė

Vyresnioji logopedė Valentina Vidmantienė

2016-10-13  PRISIMINKIME...                                                                                         TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“ SKLAIDA...

Informacinis leidinys

"Švietimo naujienos"/

Švietimo panorama/

Lopšeliuose-darželiuose/

Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas/

2016 m. Nr. 6 (361)

19-20 psl.

2016-10-11

Kasmet pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia tarptautinę šypsenos dieną. Šia proga Šiaulių r. Daugėlių lopšelyje-darželyje nuo ankstyvo ryto mažieji projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ dalyviai, t. y. ,,Žiogelių“ ir ,,Ežiukų“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai bei įstaigos darbuotojai buvo kviečiami lavinti smulkiąją ir artikuliacinę motoriką (piešti šypsenas ir plačiai šypsotis). Pageidaujantys galėjo savo šypsenas įsiamžinti mobilioje ,,foto studijoje“.

Atsisveikinę su besišypsančiais tėveliais, mažyliai ėmėsi darbo, t. y. piešė, kirpo, aplikavo šypsenėles. Smagiai padirbėję, jomis keitėsi, dabinosi, puošė grupes ir, žinoma, plačiai šypsojosi bei prašėsi fotografuojami.

Galiausiai visi apsilankė nepakartojamų lopšelio-darželio vaikų šypsenų foto parodoje ,,Šypsena 2016“ ir pasižadėjo į ją pakviesti savo tėvelius.

Nuoširdi, atvira, tokia... vaikiška, iš visos širdies šypsena – užkrečiama J Psichologai tvirtina, kad besišypsantys žmonės – ne tik laimingesni, bet ir sveikesni. Tad tegul sklinda ,,šypsenos virusai“!

 

 

Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio logopedė Daina Liaudanskienė

 

 

2016-10-05  SVEIKINIMAS

Tai nuo Jūsų taip šviesu,

nuo žodžio švelniai pasakyto,

nuo pagalvojimo balsu:

turbūt ne dėl savęs esu - 

esu turbūt, dėl kieno nors kito.

Just. Marcinkevičius

2016-09-01  SVEIKINAME

Rugsėjo 1 - oji  

 

Mokslo ir žinių diena,

skelbianti pradžią vilčių ir atradimų kupiniems naujiems mokslo metams...

 

Eikime kartu Vaiko gražios kalbos link...

 

Kū­ry­biš­kos sėk­mės bei ho­lis­ti­nio (vi­su­mi­nio) dar­bo su tė­vais ir vai­kais!

 

 

Projekto darbo grupės vardu-

 Laureta CHANKEVIČ

lo­go­pe­dė eks­per­tė

 

2016-08-31  TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“ SKLAIDA

 

Informacinis leidinys

"Švietimo naujienos"/

Švietimo panorama/

Lopšeliuose-darželiuose/

Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas/

2016 m. Nr. 6 (361)

19-20 psl.

 

 

Projekto darbo grupė

2016-06-01  TARPTAUTINIAME PROJEKTE ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“ DALYVAUJANČIŲ ĮSTAIGŲ DĖMESIUI!

Įstaigos, kurios pageidauja, mūsų internetiniame puslapyje

(www.vaikopasaulis.jimdo.com/galerija/projekto vykdymo žingsneliai įstaigose

patalpinti projekto vykdymo žingsnelius savo įstaigose (šventės, atviros veiklos),

prašome aprašymą pateikti Microsoft Word programoje, o  nuotraukas sukelti į atskirą bylą.

Nuoširdus ačiū už bendravimą ir bendradarbiavimą!

 

P.s.: Skaidrėse ar kitaip pateiktą informaciją neturėsime galimybės įkelti.

Projekto darbo grupė

2016-05-20  TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“  PRISTATYMAS (anglų, rusų k.)

2016-05-20  TARPTAUTINIO PROJEKTO ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“  RENGINIAI 2014-2016 M.M.

 

 

Konferencijos METU 2014.04.10 nutarta Projektą tęsti toliau:

,,Vaiko kelias į gražią kalbą“

 1. 2014.04.10 Klaipėdos TSI UNIVERSITETE vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“. Pristatytas projekto tęsinys ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“, tai tarptautinis, ilgalaikis, prevencinis projektas.

 2. Projekto sklaida ir kvietimas dalyvauti projekte spaudoje ,,Švietimo naujienose“ 2014.06.

 3. 2014.11.12 – parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“  Klaipėdos m., apskrities bei Kaliningrado pedagogams ir specialistams. Nr.47 T-100

 4. Projektas pristatytas 2014.11.13 ,,Idėjų mugėje“  ir susitikime su projekto partneriais (Kaliningradas, Latvija, Vokietija). Taip pat spaudoje su nuotraukomis ,,Švietimo Naujienos“.

 5. 2014.11.14 projektas pristatytas Klaipėdos m. PŠKC  ikimokyklinių įstaigų auklėtojoms, logopedams, užsienio partneriams. Nr.3177.

 6. 2015.01.28. projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą sklaida metodinėje dienoje, kuri vyko

  Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“, (,,Kalbos lavinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Temos aktualumas“). Nr.EV3-2, M15-37.

 7. 2015.03.20 projekto sklaida ir metodinės priemonės respublikinėje konferencijoje  ,,Logopedo pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, galimybės, siekiai“, kuri vyko Klaipėdos PŠKC,  Nr.880.

 8. 2015.04.30 projekto sklaida Baltijos šalių kongrese (2), kuris vyko Šiaulių m. universitete.

  Nr. LLA-K2-29.

 9. 2015.04.09 parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Kalbos sutrikimų ankstyvoji prevencija ir intervencija ir vestas seminaras KPŠKC, kurio metu pristatytas tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ Klaipėdos m. ir užsienio partneriams. Nr.1468.

 10. 2015.05.26 parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras ,,Efektyvaus komandinio darbo svarba, ugdant vaikų kalbą“ Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“, kurio metu projekto dalyviai pasidalino projekto praktine darbo patirtimi ir džiugiomis akimirkomis. Nr.2489.

 11. 2015.09.16/18d. darbo patirtimi ir džiugiomis projekto akimirkomis dalinomės Latvijoje, Liepojos universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ,,Teorija ir praktika“ (Gundega Tomele mus pakvietė dalyvauti konferencijoje ir skaityti paskaitas studentams).

 12. Projektinis darbas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ ir sklaida pristatyta Palangos ir Klaipėdos miestų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinėje dienoje ,,Švietimo pagalbos teikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams (gerosios patirties sklaida, ugdymo(si) aplinka, metodinės priemonės), kuri vyko Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“2015  m.09.23d. Nr.EV3-2, Nr.M15-422.

 13. 2015.11.12 Klaipėdos l.-d. ,,Giliukas“ projekto dalyviai dalinosi džiugiomis projekto akimirkomis su Jurbarko m. partneriais (edukacijos programa).

 14. 2016.02.23 projekto sklaida ir prezentacija seminare ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ Klaipėdos TSI institute. Nr.47 T-116.

 15.  Virtualioje erdvėje (skype) BENDRAUJAME PASTOVIAI SU VISAIS PARTNERIAIS.(Kaliningradas, Liepoja, Vokietija).

 16.  Projekto dalyviams padėka spaudoje ,,Švietimo Naujienose“ 2015.12. ,,Logopedo darbas kūrybiškiausias pasaulyje‘‘.

 17. Konferencijos ,,Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“ kvietimas ir projekto sklaida ,,Švietimo Naujienose“ 2016.03. Nr.3.

 18. Paruošti nauji stendiniai pranešimai ,,Vaiko kalbos medis“, ,,Projekto prezentacija“, ,,Pasakos - galimybė  kalbos prevencijai“.

 19. Sudaryta nauja sutartis su Liepojos m. darželiu ,,Gintarėlis“.

 20. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“

  2016.04.07,Klaipėdos m. viešbutyje ,,Amberton“.  Projekto sklaida ir džiugios akimirkos.

21. Konferencijos ir projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida ,,Švietimo Naujienose“ 2016m. birželio mėn.

                                                                             Projekto koordinatorė L. Chankevič

 

 1. 10 апреля 2014 г. в Институте дополнительного образования г. Клайпеда проводилась международная научно – практическая конференция «альтернативные и творческие методы превенции речевых нарушений» .

 2. Распространение проекта в периодической печати  и приглашение в нём участвовать «Швиетимо науйенос» 06.2014.

 3. 12.11.2014 – подготовлена программа повышения квалификации и проведён семинар  «Путь ребёнка к красивой речи» для педагогов и специалистов г. Клайпеда и Клайпедского округа. Nr.47 T-100

 4. 13.11.2014   на «Ярмарке идей» и встрече с партнёрами проекта (Калининград, Латвия, Германия) был представлен проект, а также в периодической печати с фотографиями в «Швиетимо науйенос».

 5. 14.11.2014 проект представлен воспитателям, логопедам, зарубежным партнёрам в Центре культуры и образования педагогов г. Клайпеда Nr.3177.

 6. 28.01.2015 распространение проекта «Путь ребёнка к красивой речи» в методическом дне, проводившемся в д/с «Гинтарелис» г. Паланга  («Развитие речи в дошкольном и преддошкольном возрасте. Актуальность темы»). Nr.EV3-2, M15-37.

 7. 20.03.2015 распространение проекта и методические пособия на республиканской конференции «Помощь логопеда детям с различными потребностями: poreikis, возможности, стремления», которая проводилась в Центре культуры и образования педагогов г. Клайпеда.  Nr.880.

 8. 30.04.2015 распространение проекта на конгрессе Балтийских стран (2), который проходил в Шяуляйском университете. Nr. LLA-K2-29.

 9. 09.04.2015 подготовлена программа повышения квалификации «Ранняя превенция и интервенция речевых нарушений» и проведён семинар для зарубежных партнёров в Центре культуры и образования педагогов г. Клайпеда, во время которого был представлен международный проект «Путь ребёнка к красивой речи», Nr.1468.

 10. 26.05.2015 подготовлена программа повышения квалификации и проведён семинар «Важность командной работы в развитии речи ребёнка» в д/с «Путинелис» г. Клайпеда, во время которого участники проекта поделились опытом и радостными мгновениями проектной деятельности. Nr.2489.

 11. 16/18.09.2015 делились опытом работы и радостными мгновениями проекта в Латвии на организованной Лиепайским университетом международной конференции «Теория и практика» (Гундега Томеле пригласила нас участвовать вGundega Tomele mus конференции и читать лекции студентам).

 12. 12.11.2015 в д/с «Гилюкас» г. Клайпеда участники проекта делились радостными мгновениями проекта с партнёрами из г. Юрбаркас (эдукационная программа).

 13. 23.02.2016 распространение проекта и представление презентации на семинаре «Путь ребёнка к красивой речи» в Институте дополнительного образования. Nr.47 T-116.

 14.  Скайп (в виртуальном пространстве) ПОСТОЯННО  СОТРУДНИЧАЕМ СО ВСЕМИ ПАРТНЁРАМИ (Калининград, Лиепая, Германия).

 15. 12.2015 была выражена благодарность участникам проекта в периодической печати («Швиетимо науйенос»)  «Работа логопеда – самая творческая в мире».

 16. Приглашение на конференцию и распространение проекта в периодической печати («Швиетимо науйенос»). 03.2016  Nr.3.

 17. Подготовлены новые стендовые доклады «Дерево речи ребёнка», «Презентация проекта», «Сказки – возможность для превенции речи»

 18. Составлен новый договор с д/с «Гинтарелис» г. Лиепая.

 19. 7 апреля 2016 г. в  г. Клайпеда проводилась международная научно – практическая конференция.

 20.  Распространение проекта в периодической печати («Швиетимо науйенос»). 06.2016 .

 

2016-04-20  TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS  „VAIKO KALBA: PREVENCIJA IR BENDRADARBIAVIMAS“ AKIMIRKOS

2016-04-05  DĖMESIO!                                                                            KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA PRASIDĖS 9.15 val.

2016-04-04  TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS  „VAIKO KALBA: PREVENCIJA IR BENDRADARBIAVIMAS“ PROGRAMA (KLAIPĖDA, 2016-04-07)

KONFERENCIJOS LANKSTINUKAS 2016 04 07
Adobe Acrobat Document 343.8 KB
БУКЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 04 07.pdf
Adobe Acrobat Document 238.2 KB

2016-02-11  KVIETIMAS Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ  „VAIKO KALBA: PREVENCIJA IR BENDRADARBIAVIMAS“

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”

KVIETIMAS

Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ

Vaiko kalba: prevencija ir bendradarbiavimas“ ,

kuri skirta užsienio ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų logopedams, mokytojams, tėvams bei projekto

,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ partneriams ir dalyviams.

Maloniai kviečiame 2016 m. balandžio 7 d. 10.00 val. ikimokyklinių įstaigų logopedus, pedagogus ir tėvelius dalyvauti konferencijoje.

 

KONFERENCIJOS RENGĖJAI:

Laureta Chankevič, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Putinėlis“ logopedė ekspertė,

projekto ,, Vaiko kelias į gražią kalbą“ koordinatorė.

Marina Degtiar, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorė.

Ilona Milkontė, Palangos m. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė.

Danguolė Petrauskienė, Palangos m. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ logopedė.

Ingrida Kasputytė, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Giliukas“ logopedė.

Tatjana Rusinova, auklėtoja, vertėja.

Lina Liutvinienė, Klaipėdos miesto Ankstyvosios intervencijos centro „Gandriukas“ direktorė.

Vita Ulbienė, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto vyr. metodininkė.

 

KONFERENCIJOS ANOTACIJA:

Konferencijos metu pasidalinsime savo praktine patirtimi, aptarsime įvairius prevencijos būdus, kaip padėti vaikams gerai tarti garsus, kaip sudaryti sąlygas smulkiosios ir bendrosios motorikos, kalbos padargų bei girdimojo suvokimo lavinimui, t.y. kalbos ugdymo modelio įgyvendinimui...

„Kiekvienas vaikas gali tapti genijumi. Kiekviena mama turi galimybę ir sugebėjimų atskleisti užslėptus savo vaiko gabumus. Ji gali ir privalo vystyti savo vaiko intelektą. Vaikai, kurie žino daugiau - tai pasitikintys savimi vaikai. Kuo vaikas yra gabesnis, tuo mažiau jis reikalauja pagalbos, atranda vis mažiau priežasčių peštynėms su bendraamžiais. Gabiausi vaikai teikia pirmenybę ne verkšlenimams, o įdomiai veiklai.“ (Glenas Domanas ,,Harmoningas vaiko ugdymas”).

Masaru Ibuka apie ankstyvąjį ugdymą (iš knygos „Po trejų jau vėlu“): „Ankstyvasis ugdymas nėra genijaus išugdymas. Vienintelis ankstyvojo ugdymo tikslas - kad vaikas būtų protingas, sveikas, nuovokus ir turėtų gerą širdį.“

KONFERENCIJOS DALYVIAI: Lietuvos, Kaliningrado ir Liepojos miestų ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai , dalyvaujantys projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ bei ne projekto dalyviai: ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai, vadovai ir tėvai.

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS: tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pedagogų kūrybiškos darbo patirties sklaida, vykdant kalbos sutrikimų ankstyvąją prevenciją.

 

Programos lektoriai – jungtinė lektorių, konferencijos rengėjų grupė.

Konferencijos trukmė – 6 val.

Konferencijos preliminari kaina – 20 eurų bei 5 eurai už pažymėjimą.

Konferencijos vieta – Klaipėdos m. centre (viešbutis „Amberton“ Naujojo Sodo g. 1 ).

Konferencijos kalba – lietuvių, rusų.

 

Konferencijos preliminari programa:

 

 • 10.00 - 10.30 val. – dalyvių registracija, parodos atidarymas (projekto aplankalu pristatymas).

 • 10.30 - 11.00 val. – konferencijos atidarymas, svečių (Kaliningrado, Liepojos ir Rygos m.) pristatymas.

 • 11.00 - 12.30 val. – pranešimai.

 • 12.30 - 13.30 val. – kavos pertrauka.

 • 13.30 – 15.00 val. – atviros veiklos.

 • 15.00 - 15.30 val. – diskusijos.

 • 15.30 – 16.00 val. – padėkų teikimas, konferencijos uždarymas.

 

Būtina išankstinė registracija ir apmokėjimas.

Prašymas konferencijos ir projekto dalyvius užsiregistruoti iki kovo 7 d. Prašome atsiųsti elektroniniu paštu (grazikalba@gmail.com) banko apmokėjimo sąskaitos kopiją ir pranešimo pavadinimą, savo vardą, pavardę, pareigas, įstaigos pavadinimą (priedas Nr.1)

Kontaktai: Laureta-Laura Chankevič, tel.+37065605124, Danguolė Petrauskienė tel.+37068473471, Tatjana Rusinovą tel. +370 62022434, Ingrida Kasputytė tel. + 370 67612180)

 

Pranešimai (5-10min.) pristatomi Power Point programa lietuvių – rusų kalba (kas negali pristatyti rusų kalba, pateikia trumpą santrauką rusų k.).

Projekto dalyviams būtina turėti trumpus projekto aprašus (nuotraukos su projekto eigos veikla ir įgyvendinimo rezultatais. Galima trumpai savo kūrybiška nuožiūra ir pasidalijimu patirtimi 1-6 psl.).

 

Konferencijos mokestis ir pažymos (konferencijos dalyvio mokestis – 20 Eur +5 Eur):

 • Biudžetinės įstaigos ar klausytojai iš asmeninių lėšų pavedimą atlieka į sąskaitą Nr. LT027300010145815076 , verslo liudijimas Nr. JU251506-1, bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300, nurodant „Konferencija ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.

 • Dalyviams bus įteiktas (LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo) pažymėjimas ar pažyma bei padėka.

Galėsite įsigyti metodinės literatūros iš Lietuvos ir užsienio.

Pridedama dalyvio anketa (Priedas Nr.1)

 

Priedas Nr.1

siųsti adresu: grazikalba@gmail.com

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA

,,VAIKO KALBA: PREVENCIJA IR BENDRADARBIAVIMAS“

 

Projekto

,, Vaiko kelias į gražią kalbą“ rezultatų pristatymas. Kūrybiškos darbo patirties sklaida.

Dalyvio anketa

( iki kovo 7 d.)

 

Vardas, pavardė...................................................................................................................................

Įstaigos pavadinimas............................................................................................................................

Pareigos, kvalifikacija...........................................................................................................................

Telefonas.............................................................................................................................................

El. paštas.................................................................................................................................................

Apie dalyvavimą konferencijoje pažymėkite pabraukdami :

Skaitysiu pranešimą.............................................................................................................................

Parengsiu stendinį pranešimą...............................................................................................................

Parengsiu aplankalą ( projekto pristatymas 1-6 psl., vieną aplankalą palikdami projekto rengėjams)

...........................................................................................................................................................

Dalyvausiu kaip klausytoja...................................................................................................................

Siųskite: grazikalba@gmail.com

Dalyviai gaus LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, pažymas, padėkas.

 

2016 kvietimas i konferencija - Kopija.p
Adobe Acrobat Document 367.0 KB

2016-02-22/23  KLAIPĖDOS TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTE SEMINARO METU ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“ VYKO PROJEKTO SKLAIDA IR REPREZENTACIJA

2016-02-10  PRAMOGA  "NYKŠTUKŲ VIDURŽIEMIO PASAKA"  PANEVĖŽIO L/D "KREGŽDUTĖ

 

Vieną gražią žiemos dieną (2016-01-22) „Nykštukų“ gr. auklėtiniai kartu su auklėtoja Lilijana Sikorskiene, meninio ugdymo pedagoge Danute Grybiene ir logopede Loreta Šleikuviene pakvietė kitus l/d ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus grupių vaikučius sudalyvauti pramogoje „Nykštukų viduržiemio pasaka“. Sekdamos savo sugalvotą pasaką, pedagogės pakvietė visus keliauti apsnigto miško takeliu. Nykštukai kartu su vaikais „miške“ patyrė daug nuotykių, t.y. dainavo pirštukų daineles, mankštindami sušalusius pirštukus, šildėsi prie „ugnelės“, „šokdino snaiges“ (pūtė baltas plunksnas), „kėlė sniego pūgą“(pūtė tėvelių pagamintas blizgias šluoteles), susipažino su miško gyventojais. Nykštukai ir vaikai ne tik klausėsi kaip riaumoja meška, staugia vilkas, kiauksi lapė, bet ir patys mėgdžiojo jų balsus.

 

Smagiai keliaujant kartu su pasaka, kuri apima lavintinas kalbos sritis, natūraliai paveikia vaikų kalbą bei sukelia daug teigiamų emocijų.

Logopedė Loreta Šleikuvienė,

auklėtoja Lilijana Sikorskienė

 

2016-01-29  ,,ŽIEMOS PASAKA“ ŠIAULIŲ R. DAUGĖLIŲ L/D KIEME

 

         Įpusėjus žiemai ,,Voveriukų“ gr. ugdytiniai (jau antrus metus dalyvaujantys projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“) drauge su auklėtojomis Dalia Zemleriene, Raimonda Jablonskiene ir logopede Daina Liaudanskiene nusprendė kieme pasekti ,,Žiemos pasaką“. Pasiėmę burtų lazdelę, visi išskubėjo laukan. Burtai veikė: vaikai buvo pavirtę milžinais, nykštukais, įvairiaspalviais dažais piešė ant sniego, kaleno dantukais, t. y. žadino ,,magiškus muilo burbulus“, užsimerkę spėliojo į ką stuksena stebuklinga lazdelė. Sekdamos savo sugalvotą pasakėlę, pedagogės ne tik drauge su vaikais smagiai praleido žiemos rytmetį, bet ir lavino mažųjų stambiąją, smulkiąją, artikuliacinę motoriką, kalbinį kvėpavimą ir girdimąjį suvokimą. Smagu visiems drauge žingsniuoti sklandžios kalbos link...

 

Logopedė Daina Liaudanskienė

 

2016-01-04 PRIMINIMAS

      Norime priminti, kad pavasarį vyks konferencija. Laukiame pasiūlymų ir pageidavimų (siūlykite savo pranešimų temas ir kt.)...

 

AČIŪ JUMS!

 P.s.: rašykite mums el. paštu: grazikalba@gmail.com.

2015-12-25  SVEIKINIMAS

Gyvenimas - tai akimirkos,

kurias branginame.

Gyvenimas - tai gerumas, kuris sušildo.

Tegul Jūsų gyvenimas būna pilnas džiugių akimirkų, atvirų širdžių ir neišsenkančio gerumo.

 

 

Gražių švenčių Jums linki -

projekto "Vaiko kelias į gražią kalbą" darbo grupė

2015-12-20  LO­GO­PE­DO DAR­BAS – KŪ­RY­BIŠ­KIAU­SIAS PA­SAU­LY­JE

 

Informacinis leidinys ,,Švietimo naujienos” 2015 m. Nr.11(355)

(Švietimo panorama 27 psl.)

 

LO­GO­PE­DO DAR­BAS – KŪ­RY­BIŠ­KIAU­SIAS PA­SAU­LY­JE

 

       Aš, logopedė Laura, noriu pasidžiaugti savo pasiektais rezultatais. Mano manymu, kiekvienas darbas, jei jis atliekamas iš širdies, yra nuostabus. Prieš 10 metų turėjau garbę įsidarbinti Klaipėdos lopšelyjedarželyje „Puriena“ – čia įgijau aukščiausią logopedo eksperto kvalifikacijos kategoriją. Žinoma, teko daug dirbti – maždaug 10–15 metų ieškojau pozityvių, alternatyvių ir kūrybiškų būdų, kaip būtų galima padėti vaikams taisyklingai tarti garsus, gerai pasiruošti mokyklai (skaityti ir rašyti), išmokyti juos džiaugtis savo pasiekimais („Mūsų pasiekimai nedideli, bet labai geri“).

 

Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, 2010 m. parengiau projektą „Miklūs piršteliai – graži kalba“, o 2014 m. jo tęsinį „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Dabar šis projektas – tarptautinis. Apie darbo rezultatus ir džiugias akimirkas galite paskaityti internete

 

www.vai­ko­pa­sau­lis.jim­do.com.

 

 Šių metų rugsėjį kartu su projekto partnerėmis Danguole Petrauskiene ir Tatjana Rusinova projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“ pristatėme Liepojos universiteto organizuotoje tarptautinėje praktinėje-mokslinėje konferencijoje. Joje daug diskutavome ir nutarėme, kad mums gali padėti pasakos, kurias reikia sekti nuo pat ankstyvojo amžiaus. Supdamos, bendraudamos ir glostydamos močiutės, mamos vaikui dainuoja, vėliau įtraukia įvairius personažus ir kartu apie juos kuria pasakas. Svarbu jas  skaityti garsiai. Ne paslaptis, kad tėveliai dažnai neatidžiai bendrauja su savo vaiku – reikia matyti jo akis, šiltą žvilgsnį, tada jis jaučiasi mylimas, t. y. svarbus. Mažyliai mėgsta, kai mamytė ir tėvelis seka (kuria) pasakas, kurių pagrindinis veikėjas yra pats vaikas. Jausdami vienas kitą, jie tampa laimingi ir džiaugiasi savo pasaka. Tad nutarėme, jog, kurdami pasakas kartu su vaikais, vadovausimės kalbos ugdymo modeliu (smulkiosios ir bendrosios motorikos, girdimojo suvokimo, įvairių pažintinių procesų lavinimas – mąstymas, atmintis, vaizduotė, kūrybiš­kumas, gražios kalbos skatinimas) ir naudosime mažyliams patinkančias spalvas bei muzikos garsus.

 

 Lapkritį Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (logopedė Ingrida Kasputytė, auklėtoja Audronė Mališkienė) organizavo praktinį renginį, kuriame dalyvavo projekto dalyviai iš Jurbarko, norėję pamatyti, kaip kuriant pasakas taikomas kalbos ugdymo modelis.

 

    Noriu padėkoti visiems dalyvaujantiems projekte. Mes visi kartu ieškome kūrybiškų darbo metodų ir būdų, kaip įgyvendinti kalbos sutrikimų prevenciją bei siekti glaudaus tėvų, mokytojų ir logopedo bendradarbiavimo..

 

                                                                            Lau­re­ta – Laura Chankevič - lo­go­pe­dė ekspertė,

                                                                   pro­jek­to „Vai­ko ke­lias į gra­žią kal­bą“ ko­or­di­na­torė­

 

2015-12-20  Kelmės lopšelyje - darželyje „Kūlverstukas“ atvira veikla pedagogams

          2015 m. gruodžio 9 dieną Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio- darželio „Ežiukų“ grupės mažieji rodė  atvirą veiklą pedagogams „Traukinukas važiavo“. Jau antri metai šios grupės vaikai dalyvauja ilgalaikiame prevenciniame kalbos ugdymo projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“.
          Į konferenciją susirinkusiems svečiams „Ežiukai“ rodė tai, ko mokosi veiklose su logopede Gilija: žaismingos artikuliacinės mankštelės, ritmo beldimo, smulkiosios motorikos lavinimo- pasitelkiant dailės elementus, kalbos gausinimo- naudojant žaidimus. Užsiėmimo metu, kartu su auklėtoja Vida Kaminskiene, kartojome sąvokas didelis- mažas, suvenyrai, kalėdinė nuotaika, greitai, tyliai, lėtai, plonas, storas... Teko kurti kalėdinę nuotaiką su dainele ir šokiu, daryti suvenyrus iš manų ir kavos, „sodinti mišką“ (nes kaip kitaip be šių dalykų pajusime kalėdinę nuotaiką?). Nykštukais „pavirtę“ mažieji, už savo darbą veiklos metu, sulaukė siurprizo- svajonių debesėlio. Jis slėpėsi ne bet kur, o po kėde.
          Šiais metais ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų foneminei klausai, kalbinei ritmikai lavinti. Šioje srityje mažiesiems padeda  meninio ugdymo pedagogė Asta Norkūnienė.
          Tam, kad vaikai projektinėje veikloje patirtų teigiamas emocijas, pasitelkiame neįprastas dailės priemones, žaidimus, naudojame muziką, smagias daineles bei judesį.

 

Logopedė ir specialioji pedagogė metodininkė

Gilija Gajauskienė

2015-11-12  Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogų bendruomenės edukacinė išvyka-seminaras Klaipėdos lopšelyje - darželyje "Giliukas"

       Tarptautinio projekto "Vaiko kelias į gražią kalbą" koordinatoriai skaitė pranešimus bei pristatė veiklas(gyvai), kaip prevencijoje naudojamos pasakos, taikant kalbos ugdymo modelį.

 

2015-10-30  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE "AUKSINIS RAKTELIS" ĮVYKO RYTMETYS "ATVERKIM PASAKŲ SKRYNELĘ"

            Šių metų spalio mėnesio paskutinę savaitę l/d “Auksinis raktelis” vyko rytmetys “Atverkim pasakų skrynelę”, skirtas projektui “Vaiko kelias į gražią kalbą”. Renginio metu  kiekviena grupė papasakojo kaip jiems sekėsi keliauti po pasakų šalį: “Malvinos” grupės ugdytiniai parodė vaikams pasaką “Ropė”, “Vyturėlių” grupės vaikučiai papasakojo, kaip atsiranda duonelė ant mūsų stalo, o “Pagrandukų” grupės vaikai pasekė pasaką “Pagrandukas”.

            Visi vaikai vaidino, šoko, dainavo.

Šiaulių lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"

 

2015-09-22  PASKAITOS STUDENTAMS BEI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ - PRAKTINĖ KONFERENCIJA LATVIJOJE, LIEPOJOS UNIVERSITETE

2015 m. rugsėjo 15-18 d. ilgalaikio, prevencinio, kūrybiško tarptautinio bendradarbiavimo (tėvų ir pedagogų) projekto "VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ" koordinatorė -  logopedė ekspertė Laureta Chankevič su darbo grupės nariais: Tatjana Rusinova ir Danguole Petrauskiene dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose Latvijoje, Liepojos Universitete.

          Projekto komanda rugsėjo 15-16 dienomis skaitė paskaitas I- IV kurso studentams "Ankstyvoji prevencija kalbos ugdyme - Vaiko kelias į gražią kalbą", studijuojantiems  logopediją  Liepojos Universitete  .

          Rugsėjo 17-18 dienomis dalyvavo 8 - oje Liepojos Universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Pedagogika: teorijos ir praktikos sąsajos" bei vedė praktinį seminarą logopedams, dirbantiems Liepojos bei kituose Latvijos miestų  ikimokyklinio ugdymo įstaigose. (Džiugios akimirkos užfiksuotos nuotraukose, kurios patalpintos svetainės skyrelyje "Galerija".)

2015-09-20  IŠLEISTA PUIKI MOKYMO PRIEMONĖ ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKAMS

          Logopedė Renata Choromanskienė ir logopedė ekspertė, specialiųjų mokymo priemonių vertintoja Dalia Šukienė išleido mokymo priemonę ankstyvojo amžiaus vaikams „ŽAIDIMAI SU PAVEIKSLĖLIAIS“. Šis užduočių komplektas skirtas 2-6 metų amžiaus vaikams. Ankstyvojo amžiaus vaikams, pradedantiems kalbėti, ši priemonė padės skatinti kalbą, išvengti kalbos sutrikimų, o vaikams, patiriantiems kalbos sunkumų, - pradėti kalbėti.


         Priemonės kaina 15 eurų. Norintys įsigyti priemonę galite kreiptis į autorę. Ją taip pat galima įsigyti kai kuriuose knygynuose, tik  didesne kaina.

 

Autorės kontaktai: Renata Choromanskienė

log.rchoromanskiene@yahoo.com  

tel.nr. 8671 56375


2015-05-22  SVEIKINIMAS IR PRIMINIMAS

Sveikiname

su artėjančia mokslo metų pabaiga,

 gražia ateinančia vasara,

 puikiais pasiekimais,

kūrybišku projekto vykdymu....


                                 

Pagarbiai,

projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą"

darbo grupėNorime priminti, kad atsiųstumėte projekto vykdymo ataskaitą (1-3 lap.). Būtų malonu, kad kartu atsiųstumėte diską su nuotraukomis (projekto džiugios akimirkos).

 

AČIŪ JUMS!

LAUKIAME PASIŪLYMŲ IR PAGEIDAVIMŲ...


PROJEKTO ATASKAITĄ SIŲSKITE  (nuo 2015-08-15 iki 2015-09-15) ADRESU:

Lauretai Chankevič

 LOPŠELIS – DARŽELIS ,,PURIENA”

Naikupės g. 27,

 LT – 93202, KLAIPĖDA

2015-05-27  Klaipėdos lopšelyje - darželyje  ,,Putinėlis" vyko seminaras

      Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ 2015m. gegužės 26 d. vyko seminaras:

1. ,,Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant vaikų kalbą“.

2. ,,Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida.

 

           Ši kvalifikacijos kėlimo programa pedagogams suteikė teorinių ir praktinių žinių, patobulino profesines bei asmenines kompetencijas tokiose srityse, kaip: 1) smulkiosios motorikos vertinimas ankstyvajame amžiuje; 2) ankstyvosios kalbos raidos stebėjimas ir vertinimas; 3) pagalba vaikui kalbos ugdymo kontekste, skatinimo metodai ir būdai; 4) efektyvaus bendradarbiavimo svarba  (tėvai- vaikas- specialistas–auklėtojos).

            Seminaro metu aptartas bendradarbiavimo plėtojimas ugdant vaikų kalbą, inovacijų diegimas kalbos ugdymo procese.

            Logopedė L. Chankevič priminė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra grupių auklėtojos, skatinančios jų spontaninę šnekamąją kalbą, organizuodamos tikslingas kalbos ugdymo situacijas. Pagrindinis ugdymo būdas – kasdieninis bendravimas su vaiku įvairiose situacijose, remiantis žaismės principu, naudojant kalbos ugdymo modelį kasdieninėje veikloje.

 

            L.- d. ,,Putinėlis“ bendruomenė seminaro metu pritarė, kad  geriausia vaikų sakytinę kalbą ugdyti laikantis tokio kalbos ugdymo modelio:

 

1. Smulkiosios motorikos lavinimas.

2.Garsų tarimo įtvirtinimas (jiems priskiriama artikuliacinio aparato mankšta ir kvėpavimo pratimai).

3. Foneminės klausos ir girdimojo suvokimo lavinimas.

4. Žodyno turtinimas.

5. Kalbos gramatinės sandaros formavimas.

6. Rišliosios kalbos ugdymas  ir t.t.

           Auklėtojos stebi vaiko kalbą, prireikus ją pataiso, patikslina netaisyklingai tariamus žodžius (tai itin svarbu, kai vyksta garsų įtvirtinimas).

            Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui L.Veremij pasveikino visus pedagogus su sėkmingais projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ įgyvendinimo rezultatais ,,...ugdydami ikimokyklinukų kalbą auklėtojai  kartu atlieka prevencinį kalbos sutrikimų šalinimo darbą, mažėja vaikų, kuriems reikalinga logopedinė pagalba, o kartu ugdo ne tik jų bendravimo kompetenciją, bet ir sveikatos saugojimo, meninę, pažinimo bei socialines kompetencijas“.

 

            Seminaro dalyviai ir toliau sėkmingai taikys  alternatyvius prevencinius darbo būdus, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje, gilindami  žinias apie ankstyvajame amžiuje rankų pirštų mankštos ir artikuliacinio aparato lavinimo svarbą bei įtaką kalbai.

 

           Š.m. pabaigoje l.-d. ,,Putinėlis“ ugdytiniams, kurie dalyvauja projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ logopedė Laura ir direktorė Marina Degtiar  įteikė medalius už gražią kalbą. Dauguma vaikų pirmą kartą gavo tikrus medalius ir labai džiaugėsi savo pasiekimais.

 

 

2015-04-15 Metodinė diena Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams

Š. m. balandžio 10 d. Tarptautinio tėvų ir pedagogų projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“, kuris  Kretingos lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vykdomas nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio,  pedagogių komanda – meninio ugdymo mokytoja Adolfina Varkojienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos  - Virgina Diburienė, Kristina Kaunienė, Nijolė Narvilaitė, Agnė Stuopelienė, Danguolė Vaitkuvienė, Lina Valiuvienė, Irena Paukštienė, Danutė Strazdauskienė, logopedė Audronė Domarkienė vykdė metodinę dieną rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų lopšelio grupių auklėtojams, logopedams ,,Sąlygų ankstyvajai vaikų kalbos sutrikimų prevencijai sudarymas”. Dalijosi  ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo praktine patirtimi. Renginio metu rajono pedagogės stebėjo atvirą integruotą veiklą lopšelio grupėje. Metodinės dienos metu aptarti kūrybiški ir alternatyvūs  būdai, metodai bei  priemonės organizuojant tikslingas vaiko kalbos ugdymo situacijas, pedagogų, tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas, siekiant kokybiško vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo.


Direktorės pavaduotoja ugdymui

Liucija Lengvinienė


2015-04-13  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre 2015 m. balandžio 9 d. įvyko teorinis - praktinis seminaras"Kalbos sutrikimų prevencija ir intervencija".

2015-04-03  SVEIKINIMAS

2015-04-01  KVIEČIAME Į SEMINARĄ

Kviečiame registruotis į seminarą  nuo balandžio 1 d. ir pristatyti bent po vieną lankstinuką, kurį    įdėsime į mūsų projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”  internetinę svetainę.

 

Projekto ,, Vaiko kelias į gražią kalbą” darbo grupė

KVIETIMAS

Tarptautinio projekto dalyvius

kviečiame dalyvauti vienos dienos

teoriniame - praktiniame seminare

"Kalbos sutrikimų prevencija ir intervencija"

2015 m. balandžio 9 d.

Seminaras skirtas: mokytojams (auklėtojoms), specialistams, dirbantiems su vaikais, turinčiais kalbos bei kitų problemų.

Trumpas seminaro aprašymas:

Pirmoje seminaro dalyje klausytojai bus supažindinti su  ankstyvąją kalbos sutrikimų prevenciją, jos svarbą kalbos ugdyme bei vaiko pasiruošimą mokyklai.

Pedagogai bus apmokomi, kaip lopšeliuose – darželiuose  sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (1,5-4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, t.y.  sistemingai mankštinti vaikų pirštus, mokyti vaikus taisyklingai kvėpuoti (pūsti orą), nuolat atlikti žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavinti girdimąjį suvokimą, bendrąją ir smulkiąją motoriką, taikant kūrybiškus žaidimus skatinti žodinę raišką.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra grupių auklėtojos, skatinančios jų spontaninę šnekamąją kalbą bei organizuodamos tikslingas kalbos ugdymo situacijas. Pagrindinis ugdymo būdas – kasdieninis bendravimas su vaiku įvairiose situacijose, remiantis žaismės principu, naudojant kalbos ugdymo modelį kasdieninėje veikloje bei pratybose.

Seminaro dalyviai sužinos, kad vaikų sakytinę kalbą ugdyti palankiausia laikantis tokio kalbos ugdymo modelio:

1. Smulkiosios motorikos lavinimas.

2.Garsų tarimo įtvirtinimas (jiems priskiriama artikuliacinis aparato mankšta ir kvėpavimo pratimai).

3. Foneminės klausos ir girdimojo suvokimo lavinimas.

4. Žodyno turtinimas.

5. Kalbos gramatinės sandaros formavimas.

6. Rišliosios kalbos ugdymas  ir t.t.

Seminaro klausytojai sužinos apie  kalbos sutrikimų priežastis ir galimybę bei būdus kaip jų išvengti (apie tai kalbės lektorius iš Ukrainos B. Semeniak).


       Lektoriai:

 

Pranešimai:

1. ,,Ankstyvojo prevencinio darbo svarba ugdant vaikų kalbą

,,Vaikų sakytinės kalbos ugdymas grupėje“. ,,Kalbos ugdymo modelis“.

Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida.

Klaipėdos l.-d. ,,Puriena“ logopedė Laureta Chankevič (1,5val.).

2.    ,,Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant vaikų kalbą“.

Palangos l.-d. ,,Gintarėlis“ logopedė Danguolė Petrauskienė.

3. ,,Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“.

Klaipėdos l.-d. ,,Giliukas“ logopedė Ingrida Kasputytė.

4. ,,Kalbos ugdymo modelio naudojimas pasakose“.

Klaipėdos l.-d. ,,Bitutė“ auklėtoja Audronė Mališkienė.

5. ,,Tėvų vaidmuo kalbos sutrikimų prevencijoje“.

Klaipėdos l.-d. ,,Pakalnutė“ logopedė Marina Zdorovec.

6. ,,Ankstyvojo prevencinio darbo programa“ (patirtis Kaliningrado m. l.-d.Nr.55.).

Klaipėdos l.-d ,,Putinėlis“ auklėtoja Tatjana Rusinova.

7. ,,Kalbos sutrikimų  priežastys. Kalbos sutrikimų intervencija. Vaiko kelias į gerą sveikatą, gražią kalbą, harmoningą gyvenimą“.

Borisas Semeniak – žurnalistas, indiškos reiki mokyklos meistras (netradicinės medicinos  gydytojas), informacinės medicinos specialistas.

Lina Litvinienė – ankstyvosios intervencijos centro direktorė.

Galina Ščiukina, Julija Andrejeva - projekto partnerės.


Seminaro data: 2015 m. balandžio 9 d. (pasitikslinti balandžio mėnesį  Klaipėdos miesto PŠKC planuose).

Seminaro laikas:10 val.

Seminaro vieta: Herkaus Manto g. 77;

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Seminaro preliminari kaina: apie 10 eurų (kvalifikacijos pažymėjimas).

Registracija telefonu: 861497002, 351273 (registracija nuo balandžio 1d.)

           Telefonai pasiteiravimui: 865605124, 868473471.

         Kviečiame dalyvauti seminare ir pristatyti bent po vieną lankstinuką, kurį

   įdėsime į mūsų projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”  internetinę svetainę (gausite padėkas).

Projekto ,, Vaiko kelias į gražią kalbą” darbo grupė


2015-03-30  Gargždų l/d "Ąžuoliukas" kovo 10 d. logopedės Jurgos Lukauskienės ir auklėtojos Kristinos Juknaitės-Bartninkės  organizuota 2-4 m. ugdytinių darbelių paroda ,,Šypsokis pasauliui ir jis šypsosis tau”.

2015-03-05  Organizuotas gerosios darbo patirties seminaras "Tikslingas logopedinių pratybų turinio parinkimas įgyvendinant kalbos ugdymo modelį" Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje "Spindulėlis" Šiaulių r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedams

2015-02-20  ŠIAULIŲ LOPŠELYJE - DARŽELYJE "AUKSINIS RAKTELIS" pramoga "Kodėl krokodilas verkė?"

KVIEČIAME Į SEMINARĄ

Ilgalaikio tarptautinio prevencinio, kūrybiško projekto

“VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ”

DALYVIAI

kviečiami į seminarą

“Vaiko kelias į gražią kalbą:

pedagogų-tėvų pozityvaus bendradarbiavimo galimybės”,

 kuris vyks 2014 m. lapkričio 12/13 d. 10.00 val.

(2 d.,12 val.)

KLAIPĖDOS UNIVERSITETE

TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTE

Vita Ulbienė

Tel.: (8 46) 398 579

Mob.: 8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

 

Seminaro lektoriai: L. Chankevič, Klaipėdos l/d“Puriena“

D. Petrauskienė, Palangos l/d„ Gintarėlis“

Svečiai: pedagogai iš Kaliningrado bei projekto partneriai.

 

 

P.s: 2014 m. lapkričio 13 d. seminaro dalyviai lankysis  Klaipėdos l/d “Puriena” Idėjų mugėje.

 

 

 

Laukiame Jūsų!

KVIETIMAS Į IDĖJŲ MUGĘ

KVIETIMAS

2014 m. lapkričio 13 d. 10.00 val. vyks

Tarptautinių tėvų ir pedagogų projektų

 ,,MIKLŪS PIRŠTELIAI –  GRAŽI KALBA‘‘

„Miklūs piršteliai ir judrus (linksmas)    liežuvis – vaiko ir kalbos draugai“  

tęsinio

„Vaiko kelias į gražią kalbą“

pristatymas

 

IDĖJŲ MUGĖ

„POZITYVUMAS, KŪRYBIŠKUMAS (INOVATYVUMAS), PREVENCIJA“

Įžanga. Daina „O, Lietuva, o, saule“.

Projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pristatymas Klaipėdos m. lopšelyje–darželyje „Puriena“. Klaipėdos m. lopšelio–darželio „Puriena“ direktorė Virginija Letukienė.

Projekto partnerių ir koordinatorių pristatymas (Lietuva, Latvija (Liepoja m.), Vokietija (Stuttgart m.) Rusija (Kaliningrado m. Vasiljeva Jelena Aleksandrovna, Laane Jelena Aleksandrovna, Nekrasova Jelena Borisovna, Kočianova Veronika Viktorovna).

 Pozityvumas ir kūrybiškumas ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdyme. Logopedo pagalbos vaikui sistema Klaipėdos lopšelyje–darželyje „Puriena“.

Tarptautinio projektų tęsinio  ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ pristatymas.

(Laureta  Chankevič, Klaipėdos m. lopšelio-darželio „Puriena“, „Putinėlis“ logopedė ekspertė,  tarptautinio projekto koordinatorė). 

Partnerių ir koordinatorės Kaliningrado mieste tarptautinių projektų sklaida ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybių numatymas (kiekvienas pasisako 5 - 15 min): Suškova Liudmila Aleksandrovna, Vasiljeva Jelena Aleksandrovna, Laane Jelena Aleksandrovna, Nekrasova Jelena Borisovna, Kočianova Veronika Viktorovna ir kt.). 

„Projekto gerosios patirties sklaida internetinėje svetainėje“ (Palangos m. l.-d. „Gintarėlis“ logopedė metodininkė Danguolė Petrauskienė ir Palangos m. l.-d. „Gintarėlis“ direktorė Ilona Milkontė).

„Kalbos lavinimo žaidimai teatrinėje veikloje“ (l.-d. „Puriena“ teatro ir muzikinio ugdymo mokytojos ekspertės Dagna Volkovaitė ir Regina Bočkienė bei „Lašiukų“ grupės auklėtojos ir vaikai).

„Žiemos pasaka“. Palangos m. l.-d. „Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė Alma Matelienė. 

Maži žingsneliai gražios kalbos link. Palangos m. l.-d. „Gintarėlis“ „Pelėdžiukų”  ir „Bitučių“ grupių tėvelių veikla namuose (stendiniai pranešimai, paroda internetinėje erdvėje,video).  Logopedė metodininkė Danguolė Petrauskienė.

„Kalbos ugdymas per pasakas“ (l.-d. „Giliukas“ vyr. logopedė Ingrida Kasputytė ir l.-d. „Bitutė“ auklėtoja Audronė Mališkienė.

„Šeimos teatras – inovatyvus metodas kalbai ir kūrybiškumui ugdyti“  Klaipėdos l.-d. „Puriena“ auklėtoja metodininkė Ingrida Šimkienė.

Linksmas rudens rytmetys ,,Mirga lapai nuo spalvų“ (atvira veikla – video). Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ auklėtoja Tatjana Rusinova.

 

 Kvietimas į  tarptautinį seminarą.

Dalyviai: ikimokyklinių įstaigų logopedai, pedagogai ir partneriai.

Laikas: 2015m.vasario – kovo mėn.

    

Projekto partnerių  Kaliningrado m. darželių metodinių priemonių pristatymas.

     Autorinės priemonės kalbos ugdyme naudojant kalbos ugdymo modelį.

     „Idėjų mugės“ apibendrinimas.

 

      Sveikinimas, padėkų teikimas. Tarptautinės konferencijos „Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą,  laimingą gyvenimą“ („Laimingas vaikas“) pristatymas (2016 m.).